POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Zakup i dostawa 95 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy

2018-05-15 09:04

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zwracam się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa: Zakup i dostawa 95 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem(wzór załącznik nr 2)  i dostarczeniem transportem dostawcy do siedzib szkół.

Termin realizacji zamówienia: dostawa do placówek szkolnych do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Kryterium oferty:

Cena – 60%

Jakość – 40%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

  1. 95 kompletów zestawów przyborów szkolnych zostanie dostarczonych do siedzib szkół podstawowych zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.
  2. Każdy zestaw zostanie zapakowany w estetyczne opakowania – wg wzoru, który będzie skonsultowany z zamawiającym (przykładowy wzór załącznik nr 2)

 

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośba do 5 najkorzystniejszych oferentów o dostarczenie wzorników asortymentowych przedstawionych w ofercie składników zestawów przyborów szkolnych

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 30.05.2018 r. pocztą, adres mailowy: sekretariat @dbfo-wola.waw.pl lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy, faksem na nr 22 535 61 24 do godz. 15.00 dnia 30.05.2018 r.

 

Załączniki :

  1. Ogłoszenie
  2. Firmularz ofertowy
  3. Wykaz artykulów
  4. Wzory

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 234.403.109 | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 8 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej