POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Wydział Księgowości

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kontakt:
zastępca kierownika
starszy specjalista
samodzielny referent
główny specjalista
starszy referent
starszy specjalista
starszy specjalista
samodzielny referent
główny specjalista
p.o. zastępcy kierownika
kierownik
starszy specjalista
specjalista
specjalista
specjalista
starszy specjalista
główny specjalista
główny specjalista
specjalista
samodzielny referent
specjalista
starszy specjalista
specjalista
starszy specjalista
specjalista
samodzielny referent
specjalista
specjalista
samodzielny referent
mksok@dbfo-wola.waw.pl
22 53-56-190
specjalista
samodzielny referent
samodzielny referent
samodzielny referent
samodzielny referent
starszy specjalista
specjalista

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 252.334.613 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej