POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Budżet Partycypacyjny 2016

BUDŻET PARTYCYPACYJNY na 2016 rok

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 2178/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie realizacji projektów po przeprowadzeniu procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2016 rok będzie realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych 10 projektów na łączną kwotę 282.521 zł. Środki finansowe na realizację projektów budżetu partycypacyjnego będą objęte odrębnym planem wydatków i sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania. Proces realizacji budżetu partycypacyjnego będzie podlegał monitoringowi.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 312 979 524 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej