POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Budżet Partycypacyjny 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr 9994 /2017 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie realizacji projektów po przeprowadzeniu procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2018 rok będzie realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych 6 projektów na łączną kwotę 109.110 zł. Środki finansowe na realizację projektów budżetu partycypacyjnego są objęte odrębnym planem wydatków i sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania
Proces realizacji budżetu partycypacyjnego będzie podlegał monitoringowi.

 

Projekty do realizacji w 2018 roku

1. „ Warsztaty artystyczne " - Szkoła Podstawowa Nr 351 przy ul. J. Olbrachta 48/56 wartość projektu – 25.150 zł,
2. „ English is easy! Edukacyjne przedstawienia po angielsku dla dzieci " - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Nr 222 przy ul. Esperanto 7 a , wartość projektu – 19.320 zł,
3. „ Moja zielona Warszawa – interaktywne, edukacyjne spacery dla dzieci " Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Nr 222 przy ul. Esperanto 7 a , wartość projektu – 8.480 zł,
4. „ W olimpijskim blasku – spotkania uczniów szkół podstawowych z utytułowanymi sportowcami " – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Nr 222 przy ul. Esperanto 7 a , wartość projektu – 15.320 zł,
5. „ Sztuka kultury w szkole – zajęcia artystyczne dla dzieci " – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Nr 222 przy ul. Esperanto 7 a , wartość projektu – 19.140 zł,
6. „ Wielka nauka w małym wydaniu – czyli rosnę, uczę się i zdobywam świat " – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Nr 222 przy ul. Esperanto 7 a , wartość projektu – 21.700 zł,

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 335 188 207 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 28 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej