POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

Dzielnica Wola Zakochaj się na Woli

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 2 Zmiany w aktach prawnych - Marzec 2021

Zmiany w aktach prawnych - Marzec 2021

POBIERZ

Slider 1 Analiza wykonania budżetu za marzec 2021 roku

Analiza wykonania budżetu za marzec 2021 roku

POBIERZ

Budżet Partycypacyjny 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr 65 / 2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie realizacji projektów po przeprowadzeniu procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2019 rok w Szkole Podstawowej Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16 w Warszawie, będzie realizowanych w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego  projekt pt: „ Droga mleczna – pokazy nocnego nieba” . Wartość projektu wynosi 70.000 zł. Środki finansowe na realizację  są objęte odrębnym planem wydatków , sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania. Proces realizacji budżetu partycypacyjnego podlega monitoringowi.

wróć

Partnerzy 1 Partnerzy 2Partnerzy 3Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 333 715 975 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej