POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

29 kwietnia - Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego w Warszawie

2024-05-02 08:38

W Europejskim Dniu Solidarności Międzypokoleniowej Pani Barbara Nowacka, Ministra Edukacji oraz Pani Marzena Okła-Drewnowicz, Ministra ds. Polityki Senioralnej zorganizowały wspólną konferencję prasową w Szkole Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego w Warszawie.

 

W spotkaniu uczestniczyli także Pani Wioletta Krzyżanowska, Mazowiecki Kurator Oświaty i Pan Robert Rafałowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Podczas konferencji podkreślono ważność solidarności międzypokoleniowej. Panie Minister Nowacka i Okła-Drewnowicz zachęcały młodszych i starszych do budowania relacji i czerpania od siebie nawzajem wiedzy i umiejętności. Zapowiedziały też działania na rzecz wspólnej inicjatywy pn. Szkoła Międzypokoleniowa.

 

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej przypomina o konieczności wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia między młodszymi i starszymi osobami. Wskazuje także problem starzenia się społeczeństwa i potrzebę zapewnienia godnego życia seniorom. Zachęca do podejmowania działań, mających na celu poprawę jakości życia osób starszych i stworzenie warunków sprzyjających aktywności oraz integracji międzypokoleniowej. Dzień ten obchodzony jest 29 kwietnia każdego roku. Został ustanowiony w 2011 roku przez Komisję Europejską, by zachęcać do integracji, niezależnie od wieku.

 

Spotkanie było również okazją do zwiedzenia szkoły oraz rozmów z uczniami klas 3b i 8a oraz ich dziadkami.

 

Serdecznie dziękujemy za wspólny czas.

 

Źródło: https://wola.um.warszawa.pl/-/29-kwietnia-europejski-dzien-solidarnosci-miedzypokoleniowej-w-szkole-podstawowej-nr-26-im-miroslawa-biernackiego-w-warszawie

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 094 670 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej