POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

System Zarządzania Jakością

 

Prace wdrożeniowe Systemu Zarządzania Jakością rozpoczęliśmy w miesiącu maju 2010 roku. W tym okresie przygotowana została, a następnie rozpowszechniona w formie zarządzenia Polityka Jakości Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawy. W tym samym okresie został powołany zespół wdrożeniowy. W skład Zespołu wiodącego weszli: Główny Księgowy, Pełnomocnik ds. SZJ, kierownicy Wydziałów, wyznaczeni pracownicy Wydziałów oraz Zespołów. Zadaniem Zespołu było przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy wdrażaniu Systemu. W skład tej dokumentacji wchodzi: Księga Jakości, Polityka Jakości oraz procedury systemowe i procesowe (główne). Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością została rozszerzona o elementy niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

Prace nad dokumentacją trwały do końca sierpnia. Opracowano Księgę Jakości, 5 procedur systemowych oraz 11 procedur procesów głównych. Procedury procesów głównych obejmują wszystkie najważniejsze obszary, w których funkcjonuje DBFO – Wola. Należą do nich m. in. planowanie, płace, księgowość i sprawozdawczość, obsługa prawna, a także zarządzanie infrastrukturą IT, Zakupy, Kontrola zarządcza wraz z zarządzaniem ryzykiem oraz zarządzanie kadrami. Audit certyfikujący odbył się w dniach 17 oraz 25 – 26 listopada 2010 roku. Powyższy audit przeszliśmy pomyślnie. Certyfikacja została przeprowadzona przez firmę Germanischer Lloyd akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
W grudniu 2013 roku Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawy ponownie przeszło pomyślnie procedurę certyfikacji. Tym razem proces ten został przeprowadzony przez jednostkę ceryfikującą ISOQAR CEE Sp. z o.o. akredytowaną przez UKAS United Kingdom Accreditation Service. Kolejna certyfikacja będzie przypadała na rok 2016.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy EN ISO 9001:2015 stanowi potwierdzenie, że nasze Biuro w zakresie obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych działających na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy działa w sposób profesjonalny oraz zgodny z przepisami prawa. Jesteśmy świadomi tego, że certyfikat obliguje nas do ciągłego doskonalenia, podwyższania standardu świadczonych przez nas usług oraz dbałość o zadowolenie klienta. Naszym wyzwaniem jakie sobie postawiliśmy na dalsze lata to doskonalenie systemu o badanie zaangażowania i naszych opinii. Posłuży nam to do dalszego budowania kultury organizacyjnej, sprawdzenia skuteczności motywowania, poprawy efektywności zespołu, wdrożenia wartości w firmie, oceny stopnia wypalenia zawodowego. Będzie to punkt wyjścia do tworzenia i aktualizacji strategii personalnej, zarządzania zmianą, poprawy komunikacji i wprowadzenia dalszych usprawnień.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej