POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Licea Ogólnokształcące

   Wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności w celu przygotowania do dalszego zdobywania kwalifikacji w szkołach wyższych odbywa się w 12 liceach ogólnokształcących.

 

   Kształcenie dwujęzyczne kontynuowane jest w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1 oraz w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 117, ul. Józefa Bema 76, gdzie dodatkowo realizowany jest program matury międzynarodowej. Natomiast w XCII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Ożarowska 71 daje możliwość uczniom kontynuacji nauki w oddziałach integracyjnych oraz w oddziałach sportowych.

 

III Liceum Ogólnokształcące

ul. Rogalińska 2

01-206 Warszawa

 

XII Liceum Ogólnokształcące

ul. Sienna 53

00-820 Warszawa

 

XXIV Liceum Ogólnokształcące

ul. Obozowa 60

01-423 Warszawa

 

XXX Liceum Ogólnokształcące 

ul. Wolność 1/3

01-018 Warszawa

 

XL Liceum Ogólnokształcące

ul. Platynowa 1

00-808 Warszawa

 

XLV Liceum Ogólnokształcące

ul. Miła 26

01-047 Warszawa

 

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  

ul. Józefa Bema 76

01-225 Warszawa

 

  LXXXVI Liceum Ogólnokształcące

ul. Garbińskiego 1

01-122 Warszawa

 

  CXIX Liceum Ogólnokształcące

ul. Złota 58

00-821 Warszawa

 

 

 

 

 

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 509 633 156 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej