POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Budżet Obywatelski 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 2737/2019 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 4 października 2019 roku w sprawie realizacji projektów po przeprowadzeniu procesu budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2020 rok w Szkole Podstawowej Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej przy ul. Syreny 5/7 w Warszawie, będzie realizowany w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego projekt pt: „Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży”. Wartość projektu wynosi 30.000 zł. Środki finansowe na realizację są objęte odrębnym planem wydatków, sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania. Proces realizacji budżetu obywatelskiego podlega monitoringowi

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 335 188 207 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 28 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej