POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

Dzielnica Wola Zakochaj się na Woli

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 2 Zmiany w aktach prawnych - Kwiecień 2021

Zmiany w aktach prawnych - Kwiecień 2021

POBIERZ

Slider 1 Analiza wykonania budżetu za kwiecień 2021 roku

Analiza wykonania budżetu za kwiecień 2021 roku

POBIERZ

Zakres działania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Wola m. st. Warszawy. Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy.

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych określonych w

§ 1 Statutu, a w szczególności:

- opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

- organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.Do zadań Biura należą ponadto:

- zapewnienie obsługi prawnej.


Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO Wola. Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wróć

Partnerzy 1 Partnerzy 2Partnerzy 3Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 333 715 975 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej