POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Budżet Obywatelski 2023

Zgodnie z Uchwałą nr 9167/2022 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie realizacji projektów po przeprowadzeniu procesu budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na rok 2023 będzie realizowany 1 projekt w 9 placówkach oświatowych o łącznej kwocie 78 000 zł. Środki finansowane na realizację projektu obywatelskiego będą objęte odrębnym planem wydatków i sprawozdawczością oraz nie będą mogły być przeznaczone przez placówkę na inne cele i zadania. Proces realizacji budżetu obywatelskiego będzie podlegał monitoringowi.

 

Projekt do realizacji w 2023 roku:

 

"BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe" – 78 000 zł

 

1. Ustawienie pojemników na zużyte baterie i nakrętki – 18 000 zł

  • Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petofiego
  • Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy
  • Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego
  • Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Szkoła Podstawowa Nr 388 im. Jana Pawła II
  • III Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Józefa Sowińskiego
  • XII Liceum Ogólnokształcące  im. Henryka Sienkiewicza
  • Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

2. Zajęcia integracji sensorycznej dla wolskich przedszkolaków - 60 000,00 zł

  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 "Bajkowy Świat"

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej