POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zespoły Szkół

Szeroki zakres edukacyjny dla młodzieży w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oferuje 8 Zespołów Szkół Zawodowych, w skład których wchodzi 9 techników zawodowych, 4 zasadnicze szkoły zawodowe, 2 szkoły policealne. Zespoły Szkół Zawodowych kształcą młodzież w następujących profilach zawodowych: gastronomiczny, fototechniczny, informatyczny, ortopedyczny, samochodowy, ekonomiczny, budowlany.

 

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

ul. Jana Pawła II 69

01-038 Warszawa

 

Zespół Szkół nr 7

ul. Chłodna 36/46

00-872 Warszawa

 

Zespół Szkół nr 32

ul. Ożarowska 71

01-408 Warszawa

 

Zespół Szkół nr 36

ul. Kasprzaka 19/21

01-211 Warszawa

 

Zespół Szkół Fototechnicznych

ul. Spokojna 13

01-044 Warszawa

 

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego

ul. Okopowa 55 A

01-043 Warszawa

 

Zespół Szkół nr 127

ul. Smocza 19

01-051 Warszawa

 

 

 

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 371 566 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej