POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

Dzielnica Wola Zakochaj się na Woli

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 2 Zmiany w aktach prawnych - Styczeń 2021

Zmiany w aktach prawnych - Styczeń 2021

POBIERZ

Slider 1 Analiza wykonania budżetu za styczeń 2021 roku

Analiza wykonania budżetu za styczeń 2021 roku

POBIERZ

Finanse i Rachunkowość

 1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16.12.2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84)

https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=f25c63b6-b229-4e4a-9194-ada9ea8799e7&groupId=764034

 

 1. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. - Dz. Urz. MF Nr 2 poz. 11)

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1194939/DZIENNIK+URZ%C4%98DOWY+MINISTRA+FINANS%C3%93W+NR+2+Z+DNIA+11+MARCA+2011+R.

 

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002203

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000885

 

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z dnia 3 kwietnia 2012 r. poz. 361)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000361

 

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności z naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000168

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 poz. 1485)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001485

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100380207

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 109)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000109

 

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971370926

 

 1. Zarządzenie Nr 1237/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonania w planie wydatków finansowych dochodami własnymi przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A32562C6-62CB-4B18-B5B1-2B0E80F6788D,frameless.htm

 

 1. Uchwała Nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 09 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6EED83EA-B42E-43AA-A11F-CC4CC7B7A289,frameless.htm

 

 1. Zarządzenie Nr 4434/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/83C7D543-5DDC-4302-BB82-E50E4C97838A,frameless.htm

 

 1. Zarządzenie Nr 5281/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 02 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/013DDBAC-6D06-4E94-875C-00F85F308A4A,frameless.htm

 

 1. Uchwała Nr LXXXVIII/2592/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m. st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/62C79DBC-BC26-43B4-B877-C827D71035E4,frameless.htm

 

 1. Zarządzenie Nr 285/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7A259219-D264-43CD-BC14-3B6245930694,frameless.htm
 

 1. Zarządzenie Nr 1613/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 października 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zewnętrznej w mieście stołecznym Warszawie

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FBDE2CFF-821E-4D2A-969A-7717F6A4E3A5,frameless.htm

 

 1. Zarządzenie Nr 3666/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/99BF4ED4-6F96-4183-875D-9F2C83F1129A,frameless.htm

 

 1. Zarządzenie Nr 4434/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym.
 2. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r, poz. 312)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000312

 

 1. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 5776/2014 z 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu stołecznemu Warszawie na 2014 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2014 rok.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2F5D1927-8CB5-46EA-AEE3-619F40A16C67,frameless.htm

 

 1. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 5721/2014 z 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. ujednolicenia procedur rozliczenia podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych m. st. Warszawy

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/97932041-1EA2-475B-8225-33E5C0ECF908,frameless.htm

 

 1. Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXVII/1974/2014 z 06 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F8C1140C-0FDE-4A8B-8786-B2735DB441FC,frameless.htm

wróć

Partnerzy 1 Partnerzy 2Partnerzy 3Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 331 221 318 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej