POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Aktualności

SIEĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY SIEĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

SIEĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonować będzie 19 szkół podstawowych. We wszystkich placówkach zorganizowane będą oddziały przedszkolne oraz klasy pierwsze. Rodzice przyszłych 7-klasistów sami zdecydują czy pozostają w dotychczasowej szkole podstawowej, czy aplikują do innej placówki.

więcej

DBFO Kwesta dzieci z Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa

Kwesta dzieci z Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa

W 2017 roku już po raz piętnasty dzieci z Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa" zagrały z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jak co roku, przedszkolaki rozpoczęły kwestowanie przed Finałem Orkiestry Świątecznej Pomocy i 9 stycznia br. odwiedziły Urząd Dzielnicy Wola i Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy. Natomiast 15 stycznia br. w dniu Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy mali wolontariusze odwiedzili z nauczycielami oraz rodzicami studio TVN, gdzie pojawiła się okazja m.in. do rozmowy z Jurkiem Owsiakiem. Następnie dzieci kwestowały na terenie Galerii Mokotów, gdzie spotkały się z życzliwością i hojnością warszawiaków.

więcej

BOOM INWESTYCYJNY NA WOLI BOOM INWESTYCYJNY NA WOLI

BOOM INWESTYCYJNY NA WOLI

W ciągu ostatnich dwóch lat Dzielnica Wola wydała na inwestycje blisko 50 mln zł. Prawie 10 mln zł zostało przeznaczonych na modernizację 23 przedszkolnych placów zabaw. Z kolei ponad 4,5 mln zł pochłonęła budowa przedszkola przy ul. Boguszewskiej 4. Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym w ostatnich dwóch latach była modernizacja aż 23 przedszkolnych placów zabaw. – Zamontowaliśmy bezpieczną nawierzchnię w okolicach urządzeń zabawowych, pojawiły się nowe ścieżki i nasadzenia, a do dyspozycji najmłodszych są nowoczesne zabawki. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 10 mln zł - mówi Adam Hać, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola. Kolejną dużą inwestycją była budowa przedszkola przy ul. Boguszewskiej 4 (4,5 mln zł). Dzielnica modernizuje również obiekty szkolne i boiska sportowe:

więcej

BUDŻET NA 2017 rok BUDŻET NA 2017 rok

BUDŻET NA 2017 rok

Na wydatki oświatowe w 2017 roku zaplanowano kwotę 210.757.563 zł. W stosunku do planu na 2016 rok wzrasta o kwotę 9.545.473 zł tj. o 5 %.

więcej

System Zarządzania Jakością w DBFO – Wola m. st. Warszawy System Zarządzania Jakością w DBFO – Wola m. st. Warszawy

System Zarządzania Jakością w DBFO – Wola m. st. Warszawy

Miło nam poinformować, że Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawa w dniach 28 – 29 listopada 2016 roku przeszło pomyślnie audit recertyfikacyjny przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą ISOQAR CEE Sp. z o.o. akredytowaną przez UKAS – United Kingdom Accreditation Service w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy EN ISO 9001:2008. Zgodnie z raportem przedstawionym przez auditora jednostki certyfikującej „audit dostarczył wielu dowodów na doskonalenie systemu, które są zawarte w opisie audytowanych procesów oraz przeglądzie zarządzania, który jest przykładem szczegółowej analizy danych". Zespół Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola

więcej

Rekordowy budżet na przyszły rok Rekordowy budżet na przyszły rok

Rekordowy budżet na przyszły rok

W przyszłym roku Dzielnica będzie miała do wydania ponad 588 mln złotych. O ponad 20 proc. wzrasta budżet na inwestycje. Blisko 272 mln zł przeznaczonych zostanie na edukację. Projektowany budżet Dzielnicy na przyszły rok jest budżetem rekordowym. – Do wydania mamy ponad 588 mln zł. To kwota, której Wola jeszcze nigdy nie miała do wydania. Dzielnica bardzo szybko się rozwija i już drugi rok z rzędu notujemy wzrost środków na cele inwestycyjne – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. W 2017 roku dzielnica na inwestycje planuje wydać prawie 47 mln zł.

więcej

Wolski Dzień Edukacji Narodowej Wolski Dzień Edukacji Narodowej

Wolski Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2016 r. w auli XL Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Platynowej 1 odbył się Wolski Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli: Pan Michał Szczerba - Poseł na Sejm RP, Pani Małgorzata Żuber-Zielicz - Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, Pan Krzysztof Strzałkowski - Burmistrz Dzielnicy Wola i Zastępcy Burmistrza - Pani Grażyna Orzechowska - Mikulska, Pan Mariusz Budziszewski, Pan Adam Hać oraz Radni Dzielnicy Wola: Pan Wojciech Bartnik i Pan Kamil Giemza. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano 95 nagród dyrektorom i nauczycielom szkół oraz placówek oświatowych Dzielnicy Wola. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Dzielnicy Wola.

więcej

DBFO Jesienna wolska ofensywa oświatowa

Jesienna wolska ofensywa oświatowa

W dniu 21 października 2016 r. na uroczystej gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień "Szkoła z pomysłem" przedstawiciele wolskich szkół odebrali prestiżowe certyfikaty i wyróżnienia. Wolskie szkoły i przedszkola okazały się liderem w grupie najaktywniejszych placówek oświatowych Warszawy w zakresie pozyskiwania dofinansowania na projekty edukacyjne. W programach przygotowujących uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych oraz edukacji kulturalnej dofinansowanie otrzymało aż 13 projektów na łączną kwotę 47,717 zł. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Dzielnicy Wola.

więcej

„ Naukowa zabawa „ Naukowa zabawa

„ Naukowa zabawa

W ramach projektu Budżetu Partycypacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69 została utworzona sala do terapii integracji sensorycznej, którą wyposażono w profesjonalny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Odbywać się będą zajęcia terapeutyczne prowadzone przez certyfikowanego terapeutę z uczniami szkoły oraz z dziećmi ze środowiska lokalnego.

więcej

WOLA KOŃCZY MODERNIZACJĘ 23 OGRODÓW PRZEDSZKOLNYCH WOLA KOŃCZY MODERNIZACJĘ 23 OGRODÓW PRZEDSZKOLNYCH

WOLA KOŃCZY MODERNIZACJĘ 23 OGRODÓW PRZEDSZKOLNYCH

Na przełomie lipca i sierpnia rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją 23 ogrodów przedszkolnych na Woli. Dzielnica na ten cel przeznaczyła blisko 9,5 mln zł. Pierwszy ogród przedszkolny dla najmłodszych jest już gotowy. Wkrótce zakończą się prace w pozostałych placówkach. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Dzielnicy Wola

więcej

Zamówienia publiczne

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej