POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

„Kotwice pamięci” – młodzież ratuje zabytki

2016-04-01 00:41

Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2016 roku przez uczniów Gimnazjum Nr 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 19 w Warszawie. W ramach projektu młodzież gimnazjalna opiekuje się zabytkowymi, zaniedbanymi grobami na Cmentarzu Ewangelicko – Augsburskim przy ulicy Młynarskiej 54/56/58 w Warszawie. Zostały już przeprowadzone prace porządkowe nagrobków, sporządzono inwentaryzację zabytkowych grobów i rzeźb oraz częściową dokumentację fotograficzną. Uczniowie gimnazjum planują również wydrukować folder o cmentarzu oraz zorganizować wystawę fotograficzną.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 251.704.126 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 8 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej