POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz Migam

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne

2015-11-26 01:04

Od 1 stycznia 2016 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł. Tym samym zmienił się próg kwotowy obligujący do stosowania ustawy, który wynosi 125.247,00 zł netto. Podstawą prawną tej regulacji jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

Również od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają progi unijne w zamówieniach publicznych.

Obowiązujące kwoty:

- 135.000 euro - dla zamówień dotyczących dostaw i usług zamawianych przez podmioty
z sektora finansów publicznych;
- 209.000 euro - dla zamówień dotyczących dostaw i usług udzielanych przez innych zamawiających niż jednostki sektora finansów publicznych i zamawiający sektorowi;
- 418.000 euro - dla zamówień dotyczących dostaw i usług ogłaszanych przez zamawiających sektorowych oraz dokonujących zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
- 5.225.000 euro - dla zamówień z zakresu robót budowlanych ogłaszanych przez zamawiających każdego typu.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 371 516 202 zł | Etaty 3.455 | Uczniowie 25.356 | Placówki 69 | 1.051 oddziałów w tym 15 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 22 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej