POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2013 r.

2013-01-03 01:45

W związku z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Biuro Edukacji udostępnia do pobrania sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa wraz z informacją uzupełniającą. Na terenie Dzielnicy Wola średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2013 roku kształtowało się następująco:

  •  
  • - stażyści - 2 993,07 zł
  • - kontraktowi - 3 438,54 zł
  • - mianowani - 4 191,93 zł
  • - dyplomowani - 5 304,70 zł


Załączniki:
1. Sprawozdanie
2. Informacja uzupełniająca

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 330 190 197 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej