POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

2014-10-07 01:29

W 2015 r. nie zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu, tak samo jak w 2014 r. , będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 01.01.2012 r., czyli 2618,10 zł. Wysokość odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosi 2917,14 zł. Nie zmienią się też zasady wyliczania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podstawa prawna: ustawa z dn. 05.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1877 )

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 330 190 197 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej