POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

2014-01-02 01:44

W 2014 r. nie zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dia nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu, tak samo jak w 2013 r. , będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dn. 01.01.2012 r., czyli 2618,10 zł. Nie zmienią się też zasady wyliczania środków przeznaczonych do doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podstawa prawna: ustawa z dn. 08.11.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reaiizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1645)

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 330 190 197 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej