POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2016 roku

2016-12-08 20:45

Ogółem na kwotę - 231.072.605,17 zł tj. 99,62 % planu w tym:
• wydatki płacowe – 172.034.810,73 zł tj. 99,99%
• wydatki rzeczowe – 43.534.223,80 zł tj. 98,78%
• wydatki majątkowe - 10.894.938,77 zł tj. 99,81%
• zadania dodatkowe – 4.608.631,87 zł tj.93,84 % m.in. budżet partycypacyjny, programy UE, doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 330 190 197 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej