POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

Dzielnica Wola Zakochaj się na Woli

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 2 Zmiany w aktach prawnych - Marzec 2021

Zmiany w aktach prawnych - Marzec 2021

POBIERZ

Slider 1 Analiza wykonania budżetu za marzec 2021 roku

Analiza wykonania budżetu za marzec 2021 roku

POBIERZ

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi posługiwać się pieczęcią firmy przy zawieraniu umowy?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie musi posługiwać się pieczęcią firmy, jeżeli składa czytelny podpis na umowie. W przypadku złożenia parafy podpisu pieczęć jest konieczna. W przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej na umowach najmu, umowach o działo i umowach zlecenie podpis musi być czytelny.

wróć

Partnerzy 1 Partnerzy 2Partnerzy 3Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 333 715 975 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej