POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

Dzielnica Wola Zakochaj się na Woli

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 2 Zmiany w aktach prawnych - Marzec 2021

Zmiany w aktach prawnych - Marzec 2021

POBIERZ

Slider 1 Analiza wykonania budżetu za marzec 2021 roku

Analiza wykonania budżetu za marzec 2021 roku

POBIERZ

Kiedy umowa jest kompletna i jakie załączniki powinna zawierać?

Umowa jest kompletna, jeśli zawiera wszystkie elementy, które przywołujemy w treści umowy, tzn. wszystkie załączniki. W przypadku umów wydatkowych, jeśli w umowie powołujemy się na ofertę cenową należy dostarczyć jej kopię, jeżeli jest zapis o kosztorysie, należy go dołączyć, jeśli jest zapis o protokole odbioru robót musi być on dostarczony łącznie z rachunkiem do zapłaty. Każda umowa wydatkowa musi być dostarczona łącznie z informacją o sporządzeniu umowy zgodnie z wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy i zachowaniu zasady celowości, gospodarności i rzetelności.
W przypadku umów najmu, jeśli w treści umowy powołujemy się na harmonogram zajęć, regulamin lub inny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy musi być dołączony do umowy.

wróć

Partnerzy 1 Partnerzy 2Partnerzy 3Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 333 715 975 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej