POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

Dzielnica Wola Zakochaj się na Woli

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 2 Zmiany w aktach prawnych - Marzec 2021

Zmiany w aktach prawnych - Marzec 2021

POBIERZ

Slider 1 Analiza wykonania budżetu za marzec 2021 roku

Analiza wykonania budżetu za marzec 2021 roku

POBIERZ

Na jaki czas zawieramy umowy na usługi telekomunikacyjne?

Informację o planowanym zawarciu umowy należy zgłosić do Wydziału Analiz i Planowania Budżetu DBFO-Wola w celu potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jeżeli w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zabezpieczone środki na ten cel umowę można zawrzeć na okres przekraczający rok budżetowy.

wróć

Partnerzy 1 Partnerzy 2Partnerzy 3Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 333 715 975 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej