POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Działania wolskich poradni psychologiczno – pedagogicznych po powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego

2021-06-09 14:28

W ramach wsparcia pracy szkół, po powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego, wolskie poradnie psychologiczno – pedagogiczne: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1  oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 opracowały  pakiet różnego typu działań.  Znalazła się wśród nich propozycja warsztatowych rad pedagogicznych ukierunkowanych na przygotowanie nauczycieli oraz specjalistów do przeprowadzenia zajęć integracyjnych dla uczniów i wspomagania ich edukacji po powrocie do nauczania stacjonarnego. Spotkania te już zaczęły się odbywać na terenie szkół podstawowych, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez szkoły.  Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych  opracowali i przekazali do szkół  materiały  pomocnicze w formie scenariuszy zajęć integracyjnych, które wychowawcy klas będą mogli przeprowadzić w czasie godzin wychowawczych.

 

Ważnym elementem wspomagającym powrót społeczności szkolnej do nauczania stacjonarnego  jest diagnozowanie  potrzeb i oczekiwań zarówno nauczycieli jak i uczniów. Poradnie  psychologiczno-pedagogiczne przygotowały ankietę dla nauczycieli badającą ich potrzeby i oczekiwania  w obecnych warunkach nauczania. Poradnie, w ich oparciu przygotują rekomendacje dla dyrektorów i rad pedagogicznych w zakresie działań dostosowanych do obecnej sytuacji w szkole. Uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej  oraz młodzież ze szkól ponadpodstawowych także proszeni będą o wypełnienie ankiety  diagnozującej potrzeby  i zakres oczekiwanej pomocy. Analizę tych ankiet również  przeprowadzą pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Natomiast Rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych, wolskie obie poradnie zapraszają na   indywidualne  spotkania z psychologami, psychoterapeutami i pedagogami  w dniach 12 i 19 czerwca 2021 r. w godzinach 9 – 14   w czasie „Otwartych sobót w poradni” szczegóły na stronach internatowych poradni: http://www.zppp1.waw.pl/ oraz http://www.poradnia2.waw.pl/

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 335 188 207 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 28 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej