POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Europejski Dzień Języków w Szkole Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego

2023-10-03 11:44

W dniach 26 i 28 września 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego obchodzony był Europejski Dzień Języków.

 

Nauczyciele języków obcych zorganizowali wydarzenia, podczas których uczniowie mieli okazję zapoznać się i zaprezentować różne kraje europejskie poprzez: ciekawe informacje o krajach, narodowe tańce czy piosenki. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak witać się w różnych językach. Dużo radości dostarczyło uczniom przygotowanie klasowych zdjęć z motywem wylosowanych przez nich krajów.

 

Wydarzenie to pokazało uczniom, jak trudno jest zwiedzać świat nie znając języków obcych
i uzmysłowiło im jak ważna jest ich nauka.

 

Żródło : https://wola.um.warszawa.pl/-/europejski-dzien-jezykow-w-szkole-podstawowej-nr-225-im-jozefa-gardeckiego

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej