POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Kolejne twórcze zajęcia „Akademii Kreatywnego Nauczyciela”

2024-05-09 10:51

7 maja 2024 r. w ramach Wolskiego Doskonalenia Nauczycieli Przedszkoli „Akademia Kreatywnego Nauczyciela” w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 odbyły się zajęcia edukacyjne w oddziale integracyjnym dzieci pięcioletnich.

 

Tematem zajęć była „Wiosna w krainie zmysłów” z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej. Głównym celem zajęć była stymulacja wielozmysłowa przy użyciu wiosennych, naturalnych materiałów przyrodniczych.

 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach oraz chętnie podejmowały się wyznaczonych przez nauczyciela zadań.

 

W zajęciach w roli obserwatorów uczestniczyła duża grupa wolskich nauczycieli i dyrektorów. Po omówieniu zajęć goście udali się do przedszkolnej Sali SI, gdzie nauczyciel prowadzący zaprezentował sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć terapii integracji sensorycznej.

 

Źródło : https://wola.um.warszawa.pl/-/kolejne-tworcze-zajecia-akademii-kreatywnego-nauczyciela-

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 094 670 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej