POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA WOLI - MAPA TECHNIKÓW I SZKÓŁ BRANŻOWYCH

2019-03-08 08:28

Decyzja o wyborze nauki zawodu to inwestycja w przyszłość. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia zawodowego w wolskich szkołach. Wolska mapa techników i branżowych szkół I stopnia zawiera prezentacje szkół, informacje o zawodach i warunkach kształcenia. 

Osiem zespołów szkół zawodowych na Woli oferuje kształcenie w kilkudziesięciu zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Nasze szkoły proponują szerokie spektrum kierunków kształcenia, zarówno na poziomie branżowej szkoły I stopnia, technikum, szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych.

Szkoły zawodowe na Woli to

 • perspektywa zdobycia ciekawego i dobrze płatnego zawodu, 
 • szczebel do dalszego kształcenia, 
 • możliwość zdobycia umiejętności logicznego, kreatywnego myślenia, 
 • wiedza niezbędna do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
 • szansa na uzyskanie certyfikatów i uprawnień honorowanych w kraju i zagranicą, 
 • realizacja zagranicznych staży zawodowych w ramach projektów unijnych, 
 • odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Najważniejsze cechy szkolnictwa zawodowego na Woli to

 • nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie zawodowe, 
 • innowacyjne programy nauczania, 
 • dobrze przygotowana kadra pedagogiczna,
 • podpisane umowy z pracodawcami o realizacji praktyk zawodowych.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 311 727 286 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej