POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne

2018-01-03 10:36

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł, zatem wartość podprogowa  to 129.351 zł netto.  Podstawą prawną tej regulacji jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

Dnia 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały również opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.

Zmienione zostały zatem wartości progowe stosowania dyrektyw:

zamówienia klasyczne:  5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych oraz 144 000 euro lub 221 000 euro w przypadku dostaw i usług, 

zamówienia sektorowe:  443 000 euro  w przypadku dostaw i usług oraz 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych,

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:  443 000 euro w przypadku dostaw i usług oraz 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

zamówienia w zakresie koncesji:  5 548 000 euro.

Z komunikatu Komisji Europejskiej określającego równowartości walut krajowych w odniesieniu do ww. kwot progowych (wyrażonych w euro), od których stosowane są przepisy dyrektyw, wynika, że kwota progowa to:

  • 80 000 euro stanowi równowartość kwoty 344 936 zł,
  • 144 000 euro stanowi równowartość kwoty 620 885 zł,
  • 221 000 euro stanowi równowartość kwoty 952 886 zł,
  • 443 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 910 083 zł,
  • 750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 233 775 zł,
  • 1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 311 700 zł,
  • 5 548 000 euro stanowi równowartość kwoty 23 921 312 zł.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 252.334.613 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej