POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

PROJEKT BUDŻETU DZIELNICY WOLA NA 2019 ROK

2018-12-06 11:54

Budżet Woli znowu się powiększył i w przyszłym roku Dzielnica będzie miała do dyspozycji ponad 690 mln zł. Na inwestycje zostanie przeznaczonych ponad 51 mln zł. Systematycznie wzrastają nakłady na edukację, które w przyszłym roku wyniosą prawie 350 mln zł

 

Budżet Dzielnicy Wola zwiększa się regularnie i bardzo dynamicznie. - W tym roku znów będzie on rekordowo wysoki i wyniesie ponad 690 mln zł. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2014 roku, Wola dysponowała budżetem rzędu 447 mln zł. Zestawiając go z projektem obecnego budżetu, łatwo policzyć, że w ciągu zaledwie 5 lat, zwiększył się on o 243 miliony, czyli prawie o 1/3 – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

 

W projekcie budżetu na rok 2019, najwięcej środków przeznaczono na edukację. Kwota ta jest o 50 mln zł większa, niż w ubiegłym roku i wyniesie blisko 350 mln zł. Kolejnym ważnym punktem budżetu są wydatki na ład przestrzenny i gospodarowanie nieruchomościami, na które Wola przeznaczy 141 mln zł. Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną, władze dzielnicy zabezpieczyły kwotę wysokości 108 mln zł. Z kolei budżet inwestycyjny to prawie 51,5 mln zł. Tu największe nakłady finansowe pochłoną inwestycje w edukację (ponad 30 mln zł.), a także w kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

 

Oświata i edukacja od zawsze były priorytetem dla dzielnicy, nie może zatem dziwić fakt, że to właśnie w tym obszarze Wola inwestuje najwięcej. Blisko 22 mln zł w nowym budżecie zabezpieczono na budowę nowej szkoły podstawowej na Odolanach. Jest to największa przyszłoroczna inwestycja dzielnicy, a biorąc pod uwagę tempo rozrastania się tej części Woli, szkoła jest absolutnie niezbędna. Będzie to nowoczesny budynek zlokalizowany przy ul. Karlińskiego, wyposażony w dwa wielofunkcyjne boiska i plac zabaw dla dzieci. W przyszłym roku, Wola planuje również m.in. budowę boiska w Zespole Szkół przy ul. Ogrodowej 16, modernizację boiska w LO przy ul. Obozowej 60 oraz dalszą rozbudowę Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79.

 

Innymi, ważnymi zadaniami inwestycyjnymi na rok 2019, są m. in. modernizacja amfiteatru w parku Sowińskiego (1,9 mln zł), adaptacja budynku przy ul. Hrubieszowskiej 9 na dom wsparcia dla kombatantów (2,6 mln zł.), czy inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową. Na ten cel Wola przeznaczy prawie milion złotych.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 335 188 207 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 28 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej