POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

„Różowe Skrzyneczki” w wolskich szkołach podstawowych

2021-06-25 13:53

Na początku nowego roku szkolnego w kilku wolskich podstawówkach zamontowane zostaną „Różowe Skrzyneczki”, w których nastolatki znajdą bezpłatne środki do higieny osobistej na czas menstruacji. To inicjatywa radnej Urszuli Kęcik-Staniszewskiej, którą poparł Urząd Dzielnicy Wola. 

 

Ubóstwo menstruacyjne to realny problem, który dotyka kobiet w całej Polsce. – Z dostępnych badań wynika, że 39% kobiet z ubogich domów musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych na rzecz innych domowych wydatków, 4% kobiet w Polsce nie miało pieniędzy na ich zakup, a zaledwie 1% z nich zgłosił się do jakiejś fundacji lub MOPS-u po pomoc w tej sprawie – mówi Urszula Kęcik-Staniszewska, radna Koalicji Obywatelskiej. – Ten zaledwie 1% to jasny sygnał, że menstruacja to ciągle temat tabu. Aby go przełamać, a także zapobiec dalszemu narastaniu problemu, skierowałam interpelację z prośbą o zamontowanie w wolskich szkołach „Różowych Skrzyneczek”, w których dziewczęta znajdą nieodpłatne środki higieniczne – dodaje. Urząd Dzielnicy Wola uznał ten problem za istotny i zdecydował się na realizację tego projektu.

 

„Różowe Skrzyneczki” pojawią się od nowego roku szkolnego w kilku szkołach podstawowych na terenie Woli. – Dostrzegamy wagę problemu, dlatego zrealizujemy w szkołach pilotaż tego programu, który następnie będziemy chcieli poszerzyć o inne jednostki publiczne – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Dodatkowo, oprócz montażu „Różowych Skrzyneczek” dla uczennic, przeprowadzimy równolegle działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu budowanie korzystnego klimatu i akceptacji środowiska szkolnego dla tego projektu – dodaje. Skrzyneczki będą dostępne dla wszystkich potrzebujących dziewcząt, które znajdą w środku bezpłatne tampony i podpaski, które będą regularnie uzupełniane. Urząd Dzielnicy Wola niebawem poda do wiadomości, w których szkołach zostaną one zamontowane.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 506 520 661 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej