POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

SIO marzec 2018

2018-03-15 13:38

W związku z kolejną edycją SIO - marzec 2018 roku uprzejmie informujemy, że najnowsza wersja programu SIO v.3.24 jest dostępna do pobrania ze strony Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/sio-programy-do-pobrania/

Do prawidłowego sporządzenia sprawozdania niezbędna jest aktualna wersja wirtualnej maszyny JAVA (JRE) dostępna pod adresem: https://www.java.com/pl/download/manual.jsp

Dokładne instrukcje techniczne i merytoryczne dotyczące wprowadzania i przekazywania danych, a także opis działania programu oraz eksportu danych znajdują się pod adresem: https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/centrum-pomocy-sio/instrukcja-marzec-2016

Podczas weryfikacji danych SIO należy zwrócić szczególną uwagę, aby dane dotyczące liczby uczniów (w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) były zgodne z danymi:

- w aktualnych arkuszach organizacyjnych (w przypadku szkół samorządowych);

- w systemie rozliczeń dotacji ODPN (w przypadku szkół prowadzonych przez inne organy niż samorząd m.st. Warszawy).

Jednocześnie proszę o szczegółową weryfikacje danych identyfikacyjnych (w tym REGON, RSPO, typ organu prowadzącego i ewidencyjnego – gmina/miasto na prawach powiatu).

Dane finansowe do tabeli: K01, W1, W2 na dzień 31 marca 2018 r. zostaną przesłane przez DBFO do szkół i placówek oświatowych drogą elektroniczną do dnia 30 marca 2018 r.

Uprzejmie prosimy o przekazanie sprawozdań SIO w formie elektronicznej na adres sio@dbfo-wola.waw.pl oraz papierowej do DBFO - Wola ul. Rogalińska 2, pokój nr 15 (I piętro) do Pani Dagmary Krajewskiej, tel. (0-22) 53-56-138 do dnia 5 kwietnia 2018 r.

Prosimy również o śledzenie komunikatów na stronach Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz MEN:

http://edukacja.warszawa.pl/

https://cie.men.gov.pl/index.php/sio.html

Podobnie jak w poprzednich latach w 2018 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo. Jednostki zobowiązane są do wprowadzania danych (oprócz tzw. „starego SIO”) do zmodernizowanego SIO (tzw. „nowego SIO”). Proszę o śledzenie komunikatów publikowanych przez MEN na stronie https://cie.men.gov.pl w zakładce Modernizacja SIO.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 285.477.852 zł | Etaty 3313 | Uczniowie 24.363 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 15 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej