POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE

2019-03-27 08:17

W  ramach XIV edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne szkoły i placówki oświatowe dzielnicy Wola m. st. Warszawy  otrzymały w semestrze zimowym roku szkolnego 2018/2019 dofinansowanie w kwocie 124.064 zł   na realizację  14 projektów. Program będzie realizowany  w:

  • 3 szkołach podstawowych –  3 projekty na kwotę  16.766 zł,
  • 2 przedszkolach – 2 projekty na kwotę   9.450 zł,
  • 5 Liceach Ogólnokształcących – 7 projektów na kwotę  74.059 zł,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 – 2 projekty na kwotę  21.789 zł,

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 284.307.240 zł | Etaty 3230 | Uczniowie 21.955 | Placówki 69 | 925 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 11 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej