POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2018 roku

2019-01-04 09:00

Ogółem wydatki bieżące wykonano na kwotę – 254.194.193,99 zł tj. 99,62% planu w tym:

wydatki płacowe – 200.608.752,54 zł tj. 99,96%

wydatki rzeczowe – 47.016.150,13 zł tj. 98,90%

zadania dodatkowe – 6.569.291,32 zł tj. 94,66% m.in. budżet partycypacyjny, programy UE, doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 285.141.908 zł | Etaty 3230 | Uczniowie 21.955 | Placówki 68 | 925 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej