POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2019 roku

2020-01-13 10:17

Ogółem wydatki wykonano na kwotę – 293.181.655,68zł tj. 99,55% planu w tym:

wydatki płacowe – 230.553.421,36 zł tj. 100%

wydatki rzeczowe – 49.115.263,80 zł tj. 98,59%

wydatki majątkowe – 5.446.287,61 zł tj. 97,90%

zadania dodatkowe – 8.066.682,91 zł tj. 94,16% m.in. budżet partycypacyjny, programy UE, doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 307.969.593 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej