POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2020 roku

2021-01-25 11:56

Ogółem wydatki wykonano na kwotę – 318 238 077,44 zł tj. 99,14% planu w tym:

  • wydatki płacowe – 257 351 590,96 zł tj. 99,97%
  • wydatki rzeczowe – 52 061 111,03 zł tj. 98,63%
  • wydatki majątkowe – 2 956 539,14 zł tj. 99,89%

zadania dodatkowe – 5 868 836,31 zł tj. 74,93% m.in. budżet obywatelski, programy UE, doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych, dofinansowanie nauczycielom zakupu wyposażenia do pracy zdalnej, szczepienia przeciwko grypie.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 335 188 207 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 28 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej