POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu okresowych kontroli stanu technicznego obiektów oświatowych będących w zasobach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

2024-02-20 09:45

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu okresowych kontroli stanu technicznego obiektów oświatowych będących w zasobach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz wprowadzenie ustaleń z przeprowadzonej kontroli do modułu elektronicznej ewidencji zasobów oświatowych m.st. Warszawy na podstawie dostępu udzielonego przez m.st. Warszawa.

 

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210031

Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 371 566 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej