POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na lata 2023-2026.

2022-05-27 13:00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia

 

Zmiana z dn. 04.07.2022

Zmiana z dn. 29.06.2022

Zmiana z dn. 28.06.2022

Zmiana z dn. 23.06.2022

Zmiana z dn. 22.06.2022

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do SWZ

 

Załączniki:

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 434 518 469 zł | Etaty 3683 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 12 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej