POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Zakup i dostawa 79 zestawow szkolnych dla uczniow pierwszych klas w szkolach podstawowych - nabór ofert zakończony

2017-09-30 13:27

Nabór ofert został zakończony

Wybrana oferta:

PARTNER XXI Sp. z o.o. , ul. Korczaka 14, 41-806 Zabrze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r

ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zwracam się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Dostawa: Zakup i dostawa 79 zestawów szkolnych dla uczniów pierwszych klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem i dostarczeniem transportem dostawcy do siedzib szkół.

Termin realizacji zamówienia: dostawa do placówek szkolnych do dnia 25 sierpnia 2017 r.
Kryterium oferty:
Cena – 70%
Jakość – 30%
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
1. 76 kompletów zestawów przyborów szkolnych zostanie dostarczonych do siedzib szkół podstawowych zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.
2. Każdy zestaw zostanie zapakowany w estetyczne opakowania – wg wzoru, który będzie skonsultowany' z zamawiającym (przykładowy wzór do wglądu u zamawiającego)

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośba do 5 najkorzystniejszych oferentów o dostarczenie wzorników asortymentowych przedstawionych w ofercie składników zestawów przyborów szkolnych

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. pocztą, adres mailowy: sekretariat @dbfo-wola.waw.pl lub złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy, faksem na nr 22 535 61 24 do godz. 15.00 dnia 14 czerwca 2017 r.

 

Załączniki :

Formularz ofertowy

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 251.704.126 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 8 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej