POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Zakup i dostawa 90 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik) - nabór ofert zakończony

2020-05-28 14:34

Wybrana oferta :

PARTNER OFFICE Sp. z o.o.

ul. Bukowińska 26c/69

02-703 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Zwracam się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa: Zakup i dostawa 90 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy (zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1) wraz z pakowaniem(wzór załącznik nr 2)  i dostarczeniem transportem dostawcy do siedzib szkół.

Termin realizacji zamówienia: dostawa do placówek szkolnych do dnia 21 sierpnia 2020 r.

Kryterium oferty:

Cena – 60%

Jakość – 40%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

  1. 90 kompletów zestawów przyborów szkolnych zostanie dostarczonych do siedzib szkół podstawowych zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.
  2. Każdy zestaw zostanie zapakowany w estetyczne opakowania – wg wzoru, który będzie skonsultowany z zamawiającym (przykładowy wzór załącznik nr 2)

 

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośba do 5 najkorzystniejszych oferentów o dostarczenie wzorników asortymentowych przedstawionych w ofercie składników zestawów przyborów szkolnych

 

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 08.06.2020 r. na adres mailowy: sekretariat @dbfo-wola.waw.pl, złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy lub faksem na nr 22 535 61 24 do godz. 15.00

 

Załączniki :

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Formularz ofertowy
  3. Załącznik 1
  4. Załącznik 2

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 313 380 258 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej