POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Zakup i dostawa 93 zestawów wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m st. Warszawy - nabór ofert zakończony

2019-05-14 12:11

Wybrana oferta :

Firma PARTNER Monika Zapendowska

ul. Górska 9D/20

00-740 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert (wzór w załączeniu) na skompletowanie i dostawę wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Dzielnicy Wola m. st. Warszawa w liczbie 93 zestawy, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego w estetycznych opakowaniach (przykład takiego opakowania stanowi załącznik nr 2) wraz z dostarczeniem do placówek transportem dostawcy.

Termin realizacji zamówienia – tj. dostarczenie zestawów do placówek szkolnych do dnia 23 sierpnia 2019 r., zgodnie z wykazem przedstawionym przez zamawiającego wykonawcy, który będzie realizował zamówienie.

Kryterium oferty (1% = 1pkt):

  1. Cena  60 %
  2. Jakość – 40%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

Forma i miejsce składania ofert:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty:

  • osobiście do siedziby DBFO-Wola m. st. Warszawy, ul. Rogalińska 2;
  • mailem na adres sekretariat@dbfo-wola.waw.pl.;
  • faxem na nr. 22 535 61 24 w godz. pracy sekretariatu pon. – pt. 8.00-16.00,

 

Termin składania ofert upływa 31.05.2019 r. do godz. 15:00

O dokonanym wyborze poinformujemy drogą elektroniczną na wskazane w ofertach adresy.

 

Załączniki :

1. Ogłoszenie

2. Formularz ofertowy

3. Wykaz artykułów

4. Wzory

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 305.652.253 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej