POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Zbiórki komputerów dla warszawskich uczniów.

2020-11-20 11:24

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy podjęła wraz z Władzami oraz Urzędem m.st. Warszawy inicjatywę mającą na celu wsparcie potrzebujących uczniów i wyposażenie ich w komputery niezbędne do uczestnictwa w lekcjach online. Akcja polega na zbiórce sprzętu IT, w postaci m.in. komputerów, laptopów, desktopów, monitorów, klawiatur, myszek, kamer internetowych dla uczniów i uczennic warszawskich placówek oświatowych do edukacji zdalnej, zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem.

 

POSZCZEGÓLNE KROKI:

 

– Przekazywany sprzęt musi być własnością darczyńcy, musi być sprawny technicznie, musi być zakupiony z legalnych źródeł, nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może być obciążony żadnymi roszczeniami.

 

– Darczyńca kontaktuje się z doradcą Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, p. Agatą Gos (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) w celu ustalenia warunków przekazania sprzętu komputerowego szkołom (dobór placówki, przekazanie kontaktu do placówki); e-mail: komputery@wcies.edu.pl ; telefon: 723 248 552

 

– Darczyńca przekazuje używany lub nowy sprzęt IT szkole/szkołom wskazanym
przez doradcę Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

 

– Darczyńca i szkoła/szkoły podpisują umowę o przekazaniu darowizny.

 

– Darczyńca i szkoła/szkoły określają formę przekazania sprzętu (np. osobiście, kurierem itp.)

 

– Odpowiednio spakowany i opisany sprzęt zostaje przekazany do szkoły/szkół na określonych przez obie strony warunkach. Opis sprzętu powinien zawierać: nazwę sprzętu, podstawowe parametry, w przypadku zestawów listę elementów, kolejny numer (np. 1/10, 5/35)

 

– Szkoła przygotowuje sprzęt do użytkowania przez uczniów, wcześniej dokonując sprawdzenia stanu technicznego oraz (jeśli jest to niezbędne) formatowania dysku. Na życzenie Darczyńcy szkoła wydaje odpowiednie zaświadczenie o dokonaniu formatowania podpisane przez informatyka i dyrektora/osoby upoważnionej.

 

– Dyrektor szkoły i uczeń (jego opiekun prawny) podpisują umowę użyczenia sprzętu.

 

– Sprzęt zostaje przekazany uczniowi (jego opiekunowi prawnemu) i jest przez ucznia użytkowany na warunkach określonych w umowie użyczenia.

 

Minimalne wymagania techniczne sprzętu przekazywanego w ramach akcji Młodzieżowej Rady Warszawy Zbiórka sprzętu IT dla warszawskich uczniów:

 

  • Procesor: 64 bit
  • Intel i3/i5/i7, m3/m5/m7 – generacja 6 lub wyższa. Inne serie (Xeon, Atom, Celeron, Pentium) – jeżeli wyniki benchmarków są nie gorsze niż i3 6. generacji.
  • AMD – generacja 6 lub wyższa,
  • RAM: 2GB
  • Dysk: 120GB
  • Moduł Wifi
  • Złącze Ethernet

 

Brak wymagań dot. kamery, mikrofonu, napędu optycznego, złączy i czytników kart itp.

 

Więcej informacji na naszej stronie:

 

https://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2020/11/13/uzywane-komputery-dla-uczniow/

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 335 188 207 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 28 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej