POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Zakup i sukcesywne dostawy środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów biurowych - nabór ofert zakończony

2018-01-09 07:52

Nabór ofert został zakonczony

Wybrana oferta :

PARTNER Monika Zapendowska

ul. Górska 9D/20, 41-806 Zabrze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i sukcesywne dostawy środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów biurowych zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1
dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do dnia 15 grudnia 2018 r.

Kryterium oferty – cena: 60.%

Inne: jakość artykułów przedstawionych w ofercie - 40%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

1. Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów objętych granicami zamówienia ± 20% oraz zmiany poszczególnych artykułów objętych ofertą cenową w zakresie wartości zawartej umowy.

2. W przypadku zmiany kwoty określającej wartość umowy sporządzony zostanie aneks określający wartość ostateczną umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych artykułów w ramach wartości określonych w zawartej umowy.

4. Zamawiający prosi oferentów o dostarczenie łącznie z ofertą cenową pokazowych, następujących artykułów biurowych:

 1. Zszywacz biurowy zszywający min. 30 kartek
 2. Długopis automatyczny z wymiennym wkładem średnica kulki 0,7 mm gwarantujący ciągłość pisania bez przerywania, oraz lekkość i płynność pisania
 3. Długopisy żelowe (dobrej jakości) granatowe np. typu Pentel, Rystor, UNI z końcówką 0, 5 mm, zapewniający lekkość pisania, gwarantujący optymalną możliwość opisywania faktur samokopiujących, bez efektu rozmazywania się.
 4. Dziurkacze dziurkujące min. 60
 5. Dziurkacze dziurkujące min. 40
 6. Korektory w taśmie - dł. taśmy 10 m. np. typu Pelikan
 7. Segregatory A4 szer.50 mm (bez koloru czarnego)
 8. Segregatory A4 szer.80 mm (bez koloru czarnego)
 9. Zakreślacze gr. linii 2,4 mm (kolory do uzgodnienia)
 10. Organizer nabiurkowy z pionowymi i poziomymi pojemnikami na długopisy, karteczki
 11. Gumki do ścierania np.typu Pentel (miękkie)
 12. Papier xero format A-4 – ( 10 kartek) min. 80g/m2

Po dokonanej ocenie jakościowej przedstawione artykuły zostaną zwrócone oferentom.

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 15 styczeń 2018 r. pocztą na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Faksem na numer: 22535 61 24 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:

sekretariat@dbfo-wola.waw.pl, złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy,

01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2 do godz. 15.00 dnia 15 stycznia 2018 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Zestawienie

3. Formularz ofertowy

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 283.807.068 zł | Etaty 3230 | Uczniowie 21.955 | Placówki 69 | 925 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 11 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej