POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Aktualności

Ilość artykułów: 99

„Kotwice pamięci” – młodzież ratuje zabytki

Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2016 roku przez uczniów Gimnazjum Nr 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 19 w Warszawie. W ramach projektu młodzież gimnazjalna opiekuje się zabytkowymi, zaniedbanymi grobami na Cmentarzu Ewangelicko – Augsburskim przy ulicy Młynarskiej 54/56/58 w Warszawie.

więcej

Ogranizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że dnia od 1 kwietnia 2016 r obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży zawierające wzory dokumentów niezbędnych do jego organizacji, w tym m.in. zgłoszenie i kartę wypoczynku. Zawiera także szczegółowe informacje dotyczące obowiązków kierownika i wychowawcy wypoczynku, a także wzory zaświadczeń o ukończeniu przez nich kursu.

więcej

Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi.

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 370/2016 z dnia 23 marca 2016 r. zostały uregulowane zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy lokalowej. Zarządzenie ustala zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej. W świetle Zarządzenia organizacje pozarządowe są ważnymi partnerami społecznymi w realizacji zadań wpisanych do „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020".

więcej

SIO marzec 2016 r.

W związku z kolejną edycją SIO - marzec 2016 roku uprzejmie informujemy, że najnowsza wersja programu SIO v.3.20 jest dostępna do pobrania ze strony Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej plik do pobrania

więcej

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia, zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy.

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.

więcej

Zajęcia międzyszkolne , granty

ZAJĘCIA MIĘDZYSZKOLNE W związku z przygotowaniem uczniów do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych placówki otrzymały dofinansowanie na realizację zajęć międzyszkolnych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 w kwocie 27 617 zł w tym: - XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Obozowej 60

więcej

Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r.

W związku z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191, z późn. zm.) Biuro Edukacji udostępnia do pobrania sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa wraz z informacją uzupełniającą.

więcej

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 251.704.126 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 8 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej